VRAAG NU GRATIS, EN VRIJBLIJVEND, JE STALEN PAKKETJE AAN

Met liefde getekend voor jou

 

Els Leclercq

 

Op 31 mei 1976 gaf ik mijn eerste schreeuwtje en al op zesjarige leeftijd ging ik wekelijks naar de Academie & Vaktekenschool in Temse. Na het volgen van alle voorbereidende jeugdklassen startte ik op mijn vijftiende met ‘reclamekunst & illustratie’ bij Hugo Meersman. Ik zou er les volgen tot het einde, tot Hugo met pensioen ging. Gedurende negen jaar was hij mijn grote leermeester en ik kreeg van hem een uitmuntende opleiding met de nadruk op een perfecte techniek in aquarel en gouache. Hugo was een meester in zijn vak, evenals zijn inmiddels bekende nageslacht: Marijke Meersman, illustratrice van kinder- en jeugdboeken, Karl Meersman, cartoonist bij Trends & Knack, en Ben Meersman, illustrator en designer.

Na mijn middelbare school was ik vastbesloten van mijn hobby mijn beroep te maken, dus ging ik 'Beeldende kunsten, optie grafische- en reclamevormgeving' studeren aan Sint-Maria en Sint-Lucas Antwerpen. 
Wat echter vooral bepalend was voor mijn verdere carrière, was mijn ontmoeting met Paul Bortier. Tijdens mijn eerste jaar op Sint-Maria doceerde hij er kalligrafie, als voorbereiding op typografie. Hij zou mijn tweede grote leermeester worden en ook dit keer genoot ik een voortreffelijke opleiding. Vier uur kalligrafieles per week, vijf verschillende lettertypes op één schooljaar: een droom voor elke beginnende cursist. Helaas was ook dit mooie liedje van korte duur, want meneer Bortier ging op het einde van dat jaar met pensioen. Daar ging mijn lievelingsvak... Als afscheid gaf Paul Bortier een overzichtstentoonstelling van zijn artistiek werk in de KapelGalerie van de school. Wat ik daar zag, overtrof mijn grootste verbeelding. Mijn mond viel open van verbazing; ik zag Kunst, maar dan met letters...
Twee meesters op pensioen, maar ik had genoeg in mijn rugzakje! De letters en de potloden hadden me gebeten en zouden me nooit meer loslaten.

Aanvankelijk was mijn werk ofwel illustratief, of kalligrafisch, of typografisch, of grafisch. Ik had immers al deze vakken afzonderlijk geleerd. Langzamerhand begonnen deze vier disciplines echter door elkaar te vloeien: illustratie en kalligrafie, tekst en beeld. Het was als een puzzel die klopte: ik had mijn ding gevonden. In april 2001 organiseerde ik mijn eerste grote solotentoonstelling. Het was een enorm succes, waardoor alles in een stroomversnelling kwam. Ik gaf mijn voltijdse baan op en startte met mijn eigen grafisch bureau Ligatura. De ideale job zou ik nergens vinden, ik moest hem zélf creëren. Mijn werk werd een ligatuur tussen grafische vormgeving, kalligrafie, typografie en illustratie: een mix van artistiek en commercieel werk en een combinatie van het lay-outen van boeken en magazines enerzijds en mijn eigen collectie wenskaarten en geschenken anderzijds.

Liefs
Els
 

 


In de media. Wil je iets schrijven over Ligatura, Els Leclercq of over een van mijn collectie? Neem even contact met ons op, en we streven ernaar om je zo snel mogelijk te voorzien van het benodigde (high res) beeldmateriaal en de bijbehorende productinformatie.


 

© Ligatura. Alle ontwerpen, illustraties en tekstontwerpen zijn eigendom van Ligatura en mogen in geen geval overgenomen worden. Ligatura heeft recht op een copyrightvermelding op de achterzijde van het kaartje. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.