VRAAG NU GRATIS, EN VRIJBLIJVEND, JE STALEN PAKKETJE AAN

Baby'tjes geboren!

Deze kaartjes werden helemaal op maat en 'from scratch' getekend voor de klant. De klant heeft hierop exclusiviteit. Deze tekeningen mogen dan ook niet hergebruikt worden.
Zij staan hier enkel ter inspiratie!


© Ligatura. Alle ontwerpen, illustraties en tekstontwerpen zijn eigendom van Ligatura en mogen in geen geval overgenomen worden. Ligatura heeft recht op een copyrightvermelding op de achterzijde van het kaartje. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.