VRAAG NU GRATIS, EN VRIJBLIJVEND, JE STALEN PAKKETJE AAN

Met liefde getekend voor jou

Piep!

 

Dit ben ik.

Creatief. Fantasievol. Zorgzaam. Emotioneel. Alles of niks.
Wég ben ik, wanneer ik aan mijn tekentafel zit. Weg van de wereld, binnengewandeld aan de andere kant. De kant van de liefde,
de warmte, de fantasie, de herinnering. Daar waar ik verhalen creëer en dromen teken.

 

Zes was ik, toen ik al naar de academie vertrok. En mijn beste vriendin vertelt nu nog steeds over alles waar ik toen al over ratelde.
Ik wist precies wat ik later wou gaan doen.

 

Negentien jaar en nog veel meer broeken later zat ik daar nog steeds. Nog steeds samen met diezelfde vriendin trouwens. We vertrokken pas toen onze favoriete leraar met pensioen ging. Ach, ik kon wel zonder hem, dacht ik. Al had ik die spreekwoordelijke ‘sjot’ wel nodig. En inderdaad, hetzelfde jaar nog werd Ligatura geboren. Mijn geesteskindje, en jouw metgezel voor al je verhalen.

 

En Ligatura, dat staat voor typografie, kalligrafie, illustratie en grafische vormgeving. Een heerlijke combinatie die ik liet wervelen tot één unieke, herkenbare stijl. Als een nieuw letterteken, een nieuw verhaal, als mijn nieuwe ik.

 

En nogmaals negentien jaar later wervelt het nog steeds in mijn hoofd en zit ik dagelijks aan mijn tekentafel. Van een passie gesproken.

 

Mag ik jou betoveren?

 

Laten we elkaar ontmoeten
en onze harten samen leggen
We maken er iets moois van

Els Leclercq
°1976

In de media. Wil je iets schrijven over Ligatura, Els Leclercq of over een van mijn collectie? Neem even contact met ons op, en we streven ernaar om je zo snel mogelijk te voorzien van het benodigde (high res) beeldmateriaal en de bijbehorende productinformatie.

 

© Ligatura. Alle ontwerpen, illustraties en tekstontwerpen zijn eigendom van Ligatura en mogen in geen geval overgenomen worden. Ligatura heeft recht op een copyrightvermelding op de achterzijde van het kaartje. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.