Naar wens: Een handgemaakte aquarel tekening EXCLUSIEF voor jouw kleine wondertje!  Je kiest het thema, de kleuren, het formaat, enz enz…. Het enige wat je niet hoeft te doen is ze zelf tekenen! ;-) 
De prijs ligt uiteraard een stuk hoger maar jij hebt de absolute zekerheid dat het ontwerp nooit meer hergebruikt wordt. En je krijgt er de originele tekening gratis bovenop. Meteen een mooi begin van de kinderkamer.
= prijscategorie 3

 

Bekijk hieronder de "making of..." van Sietse en Aukje

 

 

 

Voorbeelden van Geboortekaartjes naar Wens

© Ligatura. Alle ontwerpen, illustraties en tekstontwerpen zijn eigendom van Ligatura en mogen in geen geval overgenomen worden. Ligatura heeft recht op een copyrightvermelding op de achterzijde van het kaartje. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.