VRAAG NU GRATIS, EN VRIJBLIJVEND, JE STALEN PAKKETJE AAN

Naar wens: Een handgemaakte aquarel tekening voor jouw kleine wondertje!  Je kiest het thema. Het enige wat je niet hoeft te doen is ze zelf tekenen! ;-) 
De prijs ligt uiteraard een stuk hoger maar jij hebt de absolute zekerheid dat het ontwerp nooit meer hergebruikt wordt. En je krijgt er de originele tekening gratis bovenop. Meteen een mooi begin van de kinderkamer.
= prijscategorie 3

 

Bestellen?
Neem contact op via het contactformulier voor een afspraak. We bespreken uw persoonlijke geboortekaartjes aan de telefoon.

 

Voorbeelden van Geboortekaartjes naar Wens

© Ligatura. Alle ontwerpen, illustraties en tekstontwerpen zijn eigendom van Ligatura en mogen in geen geval overgenomen worden. Ligatura heeft recht op een copyrightvermelding op de achterzijde van het kaartje. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.